Verimli Bir İşyeri için 5S

Verimli Bir İşyeri için 5S

Yalın Üretim sisteminin israflardan arınarak verimliliği artırmayı hedefleyen çok sayıda tekniği bulunmaktadır. Bu tekniklerin arasında en temelde yer alan tekniklerden birisi 5S Tekniğidir. Eğitim, 5S Tekniğini karikatürize edilen anlatım tarzı ile takibi zevkli hale getirilmiştir.
ÜCRETSİZ

EĞİTİM İÇERİĞİ

  1. 5 S’in 5 temel elemanı
  2. 1.S: Ayırma ve Uzaklaştırma - Seiri
  3. 2. S: Düzenleme - Seiton
  4. 3. S: Günlük Temizlik - Seiso
  5. 4.S: Standartlaştırma -  Seiketsu
  6. 5.S: Disiplin - Shitsuke

Verimli Bir İşyeri için 5S