Süreç Yönetimi ve Risk Temelli Düşünme Eğitimi

Süreç Yönetimi ve Risk Temelli Düşünme Eğitimi

Girdilerin çıktılara dönüştürülmesi için kaynak harcayan, birbirleri ile etkileşim içindeki sıralı faaliyetler bütünü “süreç” olarak tanımlanır. Kurumlar bünyesinde Süreç Yönetimi uygulamaları kurumsal altyapıyı desteklemesi açısından önemli bir kavramdır. Henüz kurumsallaşmasını tamamlamamış veya çok kurumsal olan ve büyüklüğü ile artık hantal hale gelmiş şirketler de dahil, tüm organizasyonlar iş yapış şekillerini mutlaka periyodik aralıklarla gözden geçirmek ve günün koşullarına göre tekrar tanımlamak zorundadırlar. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Şartları beraberinde risk bazlı bir süreç yönetim sistemini getirmiştir. Eğitim, boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kurumlar bünyesinde gerçekleştirilmesi gereken süreç tanımlama ve yönetimi aktivitelerini ele almaktadır. Diğer taraftan süreçlerin risklerinin analizi ve yönetimine yönelik teknikler ele alınmaktadır.
900 TL + KDV

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

   
  1. Süreç Kavramı
  2. Süreç Bazlı Yönetimin Avantajları
  3. Organizasyonlarda Süreç Tasarımı 1
  4. Organizasyonlarda Süreç Tasarımı 2
  5. Müşteri Odaklı Süreçler ve Kaplumbağa Model
  6. Süreç Akış Şemaları
  7. Süreç Göstergeleri Ölçümü
  8. Risk Tabanlı Düşünme
   
Devamı

Süreç Yönetimi ve Risk Temelli Düşünme Eğitimi