ISO 9001 ve IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 ve IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi

IATF 16949 Kalite Yönetim Standardı otomotiv sektörüne parça üreten kurumların yerine getirmesi gereken şartları kapsamaktadır. ISO 9001 tabanı üzerine inşa edilmiş bu standardı uygulayan kuruluşların çalışanların alması zorunlu olan bu eğitim standardın her maddesini detaylı olarak açıklamaktadır. Kuruluşlarında İç Denetçilik yapacak kişilerin İç denetçi Eğitimine ilave olarak bu eğitimi alması ve sınavdan başarılı olmaları gerekmektedir.
900 TL + KDV

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

  1. Giriş 1: Kalite Kavramı
  2. Giriş 2: ISO Kavramı

  3. Giriş 3: IATF 16949'un Uygulama Alanları
  4. Madde 1 - 3: Kapsam - Atıf Yapılan Standartlar - Terimler Tarifler
  5. Madde 4: Kalite Yönetim Sistemi
  6. Madde 5: Liderlik
  7. Madde 6 Planlama, 6.1 Risk ve Fırsat Belirleme Faaliyetleri
  8. Madde 6.2: Kalite Amaçları ve bunlar için Planlama, Madde 6.3: Değişikliklerin Planlanması
  9. Madde 7: Destek, Madde 7.1: Kaynaklar
  10. Madde 7.2: Yeterlilik , 7.3: Farkındalık, Madde 7.4: İletişim
  11. Madde 8: Opersyon, Madde 8.1
  12. Madde 8.2: Müşteri ile İletişim
  13. Madde 8.3: Ürün ve Hizmetlerin Tasarım ve Geliştirilmesi, 1. Bölüm
  14. Madde 8.3: Ürün ve Hizmetlerin Tasarım ve Geliştirilmesi, 2. Bölüm
  15. Madde 8.4: Dışarıdan Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
  16. Madde 8.5: Ürün ve Hizmetin Sunumunun Kontrolü
  17. Madde 8.6: Ürün ve Hizmet Sunumu
  18. Madde 8.7: Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
  19. Madde 9: Performans Değerlendirme
  20. Madde 10: İyileştirme
Devamı

ISO 9001 ve IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi