A3 Problem Çözme Tekniği

A3 Problem Çözme Tekniği

Günümüze kadar işyerlerinde çalışanların katılımının sağlandığı ve birlikte öğrenme sürecini destekleyen çok sayıda teknik geliştirilmiş ve kurumlar tarafından kullanılmıştır. Bu tekniklerin arasında Ford’un 8D Tekniği, Deming’in PUKÖ döngüsü, Kalite Çemberleri ve bunlara benzer çok sayıda teknik sıralanabilir. Tüm tekniklerin amacı; birlikte öğrenmeyi desteklemek ve tecrübelerden çıkarımlar yaparak, kurumların verimliliklerini artırmalarını sağlamak olmuştur. A3 Problem Çözme Süreci Toyota tarafından Yalın Üretim faaliyetlerini desteklemek amacı ile kullanılan ve yine PUKÖ Döngüsünü esas alan bir problem çözme tekniğidir. A3 Sürecinin en önemli özelliği, problem çözme sürecinde gerçekleştirilen faaliyetleri birbirleri ile bağlantılı olarak bir A3 sayfası üzerinde özetlemesidir. Hayati Çağlar tarafından sunulan A3 Problem Çözme Tekniği Eğitiminin, Problem Çözme Süreci konusunda farklı bir perspektif açacağını umut ediyoruz. iyi seyirler.
900 TL + KDV

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

   Giriş
   A3 Problem Çözme Süreci
  0. Problem veya İhtiyacın Belirlenmesi
  1. Mevcut Durumun Anlaşılması için Araştırma Yapılması
  2. Kök Neden Analizi
  3. Kök Nedene İlişkin Önlemlerin Tasarlanması
  4. Hedef  Durumun Geliştirilmesi
  5. Uygulama Planının Oluşturulması  6. Öngörülen Çıktıları İçeren İzleme Programının Geliştirilmesi
  7. Planın Tüm Etkilenen Taraflarla Tartışılması
  8. Uygulama için Onay Alınması
  9. Planın Uygulamaya Alınması
  10. Sonuçların Değerlendirilmesi
   A3 Süreci Dokümantasyonu
Devamı

A3 Problem Çözme Tekniği