İşletme Kaynakları Planlaması ERP-I ve ERP-II

İşletme Kaynakları Planlaması (İKP) olarak bilinen ERP (Enterprise Resources Planning) kavramı, Connetticut`ta bulunan “The Gartner Group” tarafından ortaya atılmış bir yapı olup, MRPII sisteminin geliştirilmiş şeklidir. Bu uygulama son yıllarda batı ülkelerinde yoğun ilgi gören bilgisayarla endüstriyel yönetim teknikleri uygulamalarının içinde en yaygın olarak kullanılanı ve uygulamada çok başarılı sonuçlar elde edilen bir uygulamadır. Ülkemizde ERP yazılımları özellikle büyük ölçekli işletmelerde giderek yaygınlaşmakta ve birçok sektörde aranılır hale gelmekle birlikte KOBİ`lerde de önemi giderek artmaktadır.

Yayın Tarihi : 02.02.2012

(Yazan : İbrahim Somar)

Dökümanı indir