ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İçin Süreç Yönetim Sistemi - 1. Bölüm

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi`nin en önemli avantajı süreç yönetim sistemi altyapısının kuruluşlarda oluşturulmasının gerekliliğidir. Ancak bu konu aynı zamanda kuruluşların başına bela olmuş gibi görünmektedir. Bu makale ile kuruluşların kendi içlerinde kuracakları süreç sistematiğine ışık tutulması amaçlanmaktadır. Makalenin 1. bölümünde süreçlerin tanımı üzerinde durulurken, 2. bölümünde performans göstergeleri ve ölçümleri hakkında bilgi verilecektir.

Yayın Tarihi : 02.02.2012

(Yazan : Hayati Çağlar, Altan Erdoğan)

Dökümanı indir