SGP (Sürekli Geliştirme Projesi) 2000 Takım Modeli

Sürekli geliştirme çerçevesinde kuruluşlarda çalışanların katılımının sağlanması temel şarttır. Bu amaçla; öneri sistemleri, kalite çemberleri, sürekli geliştirme grupları vb gibi uygulamalar yaygın olarak kuruluşlar tarafından araç olarak kullanılmıştır. Tüm bu uygulamaların bir araya getirilip, birbirleri ile uyumlu hale getirilerek oluşturulan sisteme SGP 2000 Takım Modeli adı verilmiştir. Bu makalede modelin ayrıntıları ele alınarak, öneri sistemi ve takım çalışmasını ayrı ayrı uygulayarak problem yaşayan kuruluşlara yararlı olmaktır.

Yayın Tarihi : 02.02.2012

(Yazan : Hayati Çağlar)

Dökümanı indir