QFD Tekniğinde Ürün Matrisinin Oluşturulması (Bölüm 1)

Quality Function Deployment (QFD), veya Kalite Fonksiyonları Geliştirme tekniği (KFG), Türkiye`de henüz yaygınlaşmamış bir metodolojidir. Amacı, tüketici ile üretici, veya müşteri ile mühendis arasındaki bağı net bir şekilde ortaya koyarak, firmaların en önemli müşteri istekler üzerinde durmalarını sağlamaktır. Pek çok temel kalite aracının kullanıldığı bu teknik, şirket için bir yön gösterici ve hedeflerde bir referans oluşturmaktadır. Seri halinde yayımlanacak olan bu çalışmanın genel amacı, dört aşamadan oluşan KFG tekniğinin ilk aşaması olan Ürün Matrisinin oluşturulmasını sistematik olarak okuyucuya sunmaktır.

Yayın Tarihi : 02.02.2012

(Yazan : Erhan Eryurt)

Dökümanı indir