Internet ve Profesyonel Gelişim için Bilgi Erişim ve Paylaşımı

Internet 90’lı yılların ortalarından itibaren tüm
dünyada sunduğu olanaklar, yarattığı
ekonomik fırsatlar ve sunduğu “yeni yaşam
tarzı” ile her yönden dünya üzerinde büyük etki
yaratmaktadır. Teknolojinin domine ettiği bir
gelişme döneminin ardından, Internet artık
“gerçek” büyüme dönemi olan kullanıcı istek ve
ihtiyaçlarına odaklı bir evreye girmiştir. Bu
dönemin en büyük göstergesi, internet ve sosyal
araştırmaların artması ve internetin bir araç
olarak toplumsal gelişimi
sağlamak ve yaşam
standardlarını arttırmak
üzere kamu, özel ve sivil
kuruluşların hizmete
aldığı sayısız programlardır.
Bu perspektifte Internet’in sağladığı en temel
özellik olarak sunduğu sınırsız bilgi ve bilgi
paylaşımı ortaya çıkmaktadır. 2002 yılında var
olan web sayfa sayısı, dünyadaki insan sayısını
geçmiş, 2003’te Google arama motorunda
listelenen sayfa sayısı 3.1 milyara ulaşmış ve
Netnames’e göre 3,6 milyar domain adı
kaydedilmiş durumdadır. Ortalama olarak
günde 7.3 milyon sayfada yayına girmektedir
(Sustainability Knowledge Network,
Proceedings of the 2003 American Society for
Engineering Education Annual Conference &
Exposition). Korkunç büyüklüğe ulaşmış bu veri
ağı üzerinde, sorun doğru, işe yarar ve veri
arayan kişinin kullanımı sonucunda katma
değer yaratacak olan bilgiyi süzmektir. Bir diğer
sorun ise alınan verinin, kişi tarafından bilgiye
ve uygulamaya dönüştürülmesinde aradığı
desteğe ulaşabilmesidir. Bu sorunu biraz daha
açmak gerekirse, tacit knowledge olarak
adlandırılan tecrübeye bağlı bilginin
aktarılmasındaki zorluktur. Bilgi arayışındaki
kişiler açısından en yüksek katma değer yaratan
bu tip bilgi Internet’in sağladığı interaktif
iletişim araçları (newsgroups, forumlar, sanal
kommüniteler) ile sağlanabilmektedir. Son
derece yüksek değeri olan kişisel
tecrübeye bağlı bilginin
paylaşılması gerek kar amaçlı ya
da kar amacı gütmeyen kurumlar
gerekse de farklı kurumlar için
gelişimi hızlandırma anlamında önemlidir. Yukarıda genel bir çerçeve çizmeye çalıştığımız,
Internet ve kullanıcı gruplarına sağladığı pasif
ve gerçek zamanlı interaktif bilgi paylaşımını
ülkemizde olan bir örnek ile daha net olarak
ifade edelim.
Ülkemizin temel ekonomik motoru görevini
üstelenmiş olan KOBI’lerimizin, artan yurtiçi ve
yurtdışı rekabet karşısında izlemeye çalıştıkları
yollar maliyetlerin sürekli düşürülmesi,
verimliliğin arttırılması, yönetim süreçlerinin
iyileştirilmesi, müşteri odaklı bir yapıya ar-ge
desteği ile yönlenebilmek olarak sıralanabilir.
Her biri içinde bir çok projeyi barındıran bu
yollarda uygulama aşamasında yöneticilerin
temel ihtiyaçları bilgi ve kişisel tecrübeye bağlı
olarak edinilmiş “işlenmiş” bilgidir.
Tespit edilen bu ihtiyaca
odaklanarak Kasım
2003’te Inotec Teknoloji
Yönetim Danışmanlığı
tarafından Inotec Bilgi
Merkezi (http://bilgimerkezi.inoteconline.com),
imalat sektöründe çalışan profesyonellere
yönelik bir bilgi paylaşım ve iletişim platformu
kurulmuştur. “Bilgi paylaşıldıkça çoğalır”
prensibinden hareket eden InoTec Bilgi Merkezi,
imalat sektöründe çalışmakta olan
profesyonellerin bilgi, fikir ve birikimlerini
birbirleriyle paylaşabileceği, günlük
çalışmalarında sıklıkla ihtiyaç duydukları temel
bilgilere ulaşabileceği ve en son teknolojik ve
yaklaşımsal gelişmeleri takip edecekleri merkezi
bir nokta olmayı amaçlamaktadır. Şuan için
Döküm teknolojileri başlığı altında mühendislik
tabloları, döküm ansiklopedisi ve döküm
hatalarının görsel destekle sunulduğu sitede,
diğer alanlarda da içerik genişlemesi
hedeflenmektedir. Makaleler ve Araştırmalar
bölümünde gerek teknik gerekse yönetsel bilgi
ve beceri gelişimini sağlamayı hedefleyen
konularda uzmanlar tarafından yayımlanmış
çalışmalar bulunmaktadır. Inotec Bilgi
Merkezi’nin sunduğu tartışma alanında yaklaşık
550 profesyonel, inovasyon, teknoloji, yönetim
ve kalite forum başlıkları altında yaklaşık 40
farklı alanda kişisel tecrübeye bağlı bilgi
paylaşımını sağlamaktalar.
Geçmiş tecrübeler ve yapılan gözlemler, farklı
işletmelerde çalışan farklı görevlerdeki
mühendisler, kalite yöneticileri ve diğer teknik
personelin en temel ihtiyaçları arasında
aradıkları bilgilere erişim konusunda zorluklarla
karşılaştıkları, sorunlarını diğer mühendislerle
paylaşamadıkları ve hızlı olarak sorularına
cevap alabilecekleri bir yerin olmaması göze
çarpmaktadır.
Internet, sunduğu gerçek zamanlı bilgi değişimi,
sosyal etkileşim sağlayan araçları ve
bulundurduğu inanılmaz büyüklükteki bilgi ile
son derece düşük maliyetler ile eğitim ve gelişim
olanakları sağlamaktadır. Bu fırsatlar, eğitim ve
gelişim konusunda kaynak sıkıntısı çeken
KOBİ’lerimiz ve KOBI çalışanları için olduğu
kadar az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
açısından büyük önem taşımaktadır. Gelişmiş
toplumlara baktığımızda bilgi paylaşımı ve
interaktivite artık sanal kommüniteler seviyesine
ulaşmış, hatta sanal ofislerde uzaktan erişimle dünyanın farklı yerlerinde çalışan proje ekipleri,
geleceği şekillendirmeye başlamışlardır.

Yayın Tarihi : 02.02.2012

(Yazan : Burak İkizler)

Dökümanı indir