Endüstriyel Pazarlarda Satış ve Satış Yönetimi

Bugüne kadar imalat ve satış odaklı olarak çalışan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, pazardan gelen baskılar, iş yapma şekillerindeki değişiklikler ve en önemlisi müşterilerin artan istek ve ihtiyaçları ile profesyonel pazarlama kavramına daha sıcak bakmaya başlamışlardır. Endüstriyel ürünlerin satış ve pazarlama süreci, son tüketici pazarlama sürecine göre derin farklılıklar içermektedir. Henüz satış ve pazarlama arsındaki farklılıkları yeni fark etmeye başlamış olan Kobilerimize, imalat sanayiinde pazarlama kavramını, araçlarını ve stratejilerini anlatmayı ve uygulamaya koyabilecekleri bir çerçeve sunmayı hedefleyen bu yazı dizisi işten işe piyasalar ve son tüketici piyasaları arasındaki temel farklılıkları vurgulayan bir çalışma ile başlamaktadır.

Yayın Tarihi : 02.02.2012

(Yazan : Burak İkizler)

Dökümanı indir